ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ (+66) 0-2218-3914
โทรสาร (+66) 0-2218-3916
อีเมล gened@chula.ac.th

Facebook https://www.facebook.com/cu.gened/

Line @CUgened [สามารถ Scan QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนได้ ตาม QR Code ด้านล่าง]

แผนที่ ศูนย์การศึกษาทั่วไป

เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย