กิจกรรมจีนกลางเบื้องต้น เพิ่มโอกาสในชีวิต เรียนรู้ความเป็นมาของตัวอักษรจีน การเขียนตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง การสะกดสัทอักษรพินอิน การอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและให้ได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอย่างที่สุด   เรียนรู้คำศัพท์  วลี และประโยคสั้นๆ  – ประโยคที่ใช้ในการถามตอบในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

วันทำกิจกรรม 13 และ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 16:00 – 19:00
จำนวนรับ 70
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่