CUVIP

CUVIP

What ?

CUVIP เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาทั่วไประยะสั้น ย่อมาจากคำว่า Chulalongkorn University Values Integration Program อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Why ?

CUVIP มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตได้รู้จัก ค้นพบ และพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ มีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการพัฒนานิสิต โดยเฉพาะ ในระดับปริญญาตรี จนสามารถ ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณสมบัตินิสิต บัณฑิต และบุคลากรให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและโลก

How ?

CUVIP มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นหลักการสำคัญคือ 

 1. การพัฒนากิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้นจากผู้สอนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2. การพัฒนารูปแบบกิจกรรม/หลักสูตรระยะสั้นร่วมกับสำนักบริหารกิจการนิสิตภายใต้การกำกับคุณภาพรายวิชาเพื่อให้กิจกรรมนิสิต คือ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์อย่างแท้จริง
 3. การออกแบบและพัฒนากิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า/องค์กรภายนอก/ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภายใน  และภายนอกประเทศ
 4. การสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนอกคณะวิชาได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้องค์ความรู้ข้ามศาสตร์สาขาและ/หรือข้ามคณะวิชา

Format ?

 • Class
 • Assignment
 • Mentors
 • Workshop
 • Practice
 • Experience
 • Value added

For Who ?

หลักสูตรฯ นี้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาตนเองสำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์หมาวิทยาลัย

Contact CUVIP

คณะทำงาน CUVIP ศูนย์การศึกษาทั่วไป

ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 0 2218 3920

Website: www.cuvip.gened.chula.ac.th

Facebook  CUVIP Project Line  @cuvipchula

 

CUVIP Team

อาจารย์ เภสัชกร ดร. วีระพงษ์ ประสงค์จีน

Dr. Gang

 
ชญาพิมพ์ อรินหมะพันธ์

P. Aom

วรสา กุลเดชาพิทักษ์

P. Noon

วิภาวรรณ พันวา

P. Bunny

 

CUVIP Instructor / Lecturer ?

คณาจารย์ผู้สอน คณาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพสูงมุ่งที่จะพัฒนานิสิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าจากทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงวิชาการ วงวิชาชีพ วงธุรกิจ อุตสาหกรรม และวงราชการ
บุคลากร
บุคคลทั่วไป
บุคลากร/บุคคลทั่วไปผู้ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์จริง
และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน

สนใจเป็นผู้สอน / วิทยากรกิจกรรม CUVIP

 

กิจกรรม CUVIP ประจำเดือน ธันวาคม

กิจกรรม วันที่เรียน เวลาเรียน เพิ่มเติม
ชีวิตเปลี่ยนแค่จัดระเบียบสิ่งของ 6 – 7 ธ.ค. 60 16:00 – 19:00 ดูรายละเอียด
สร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล: ชีวิตคือละคร…ดีว่ากว่าไหมถ้าเราเล่นเอง 6 ธ.ค. 60 16:00 – 19:00 ดูรายละเอียด
พลิกความคิด ชีวิตมีสุข 13 ธ.ค. 60 16:00 – 19:00 ดูรายละเอียด
จีนกลางเบื้องต้น 13, 15 ธ.ค. 60 16:00 – 19:00 ดูรายละเอียด
เดคูพาจกระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ :
เดคูพาจสามมิติ (กระถางใส่ต้นกระบองเพชร)
15 ธ.ค. 60 16:00 – 19:00 ดูรายละเอียด
พูดเชิงวิชาการในที่สาธารณะ 20 ธ.ค. 60 13:00 – 16:00 ดูรายละเอียด
สนุกกับกล้องแบบมืออาชีพ 21 ธ.ค. 60 09:00 – 16:00 ดูรายละเอียด

 

รวมภาพกิจกรรม CUVIP ที่เคยจัด

เคล็ดลับจำเก่งจำแม่น

Slide 5
Slide 5
Slide 3
Slide 3
เคล็ดลับจำเก่งจำแม่น_171129_0004
เคล็ดลับจำเก่งจำแม่น_171129_0004

เรียนเก่ง ทำงานเก่ง ด้วย Mind Map

Mind map_171129_0004
Mind map_171129_0004
Mind map_171129_0003
Mind map_171129_0003
Mind map_171129_0002
Mind map_171129_0002
Mind map_171129_0001
Mind map_171129_0001

ปั้นดินญี่ปุ่น

ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0012
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0012
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0011
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0011
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0010
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0010
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0009
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0009
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0008
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0008
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0007
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0007
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0006
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0006
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0005
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0005
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0004
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0004
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0003
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0003
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0002
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0002
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0001
ปั้นดินญี่ปุ่น_171129_0001

ภาษามือ

ภาษามือ_171129_0004
ภาษามือ_171129_0004
ภาษามือ_171129_0003
ภาษามือ_171129_0003
ภาษามือ_171129_0002
ภาษามือ_171129_0002
ภาษามือ_171129_0001
ภาษามือ_171129_0001

มวยไทย

มวยไทย_171129_0006
มวยไทย_171129_0006
มวยไทย_171129_0005
มวยไทย_171129_0005
มวยไทย_171129_0004
มวยไทย_171129_0004
มวยไทย_171129_0003
มวยไทย_171129_0003
มวยไทย_171129_0002
มวยไทย_171129_0002
มวยไทย_171129_0001
มวยไทย_171129_0001

แต่งหน้าสไตล์อินเทรนด์

แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0005
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0005
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0004
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0004
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0001
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0001
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0003
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0003
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0002
แต่งหน้าสไตล์อินเทร_171129_0002

ไพ่ยิปซี

ไพ่ยิปซี_171129_0002
ไพ่ยิปซี_171129_0002
ไพ่ยิปซี_171129_0001
ไพ่ยิปซี_171129_0001
เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย