รายชื่อผู้โชคดี

ประกาศผลผู้โชคดี GenEd fair : fair is everywhere

1.5833660823

2.5930557421

3.6037544038

4.5833662023

การรับรางวัล

ติดต่อรับรางวัลได้ที่  ศูนย์การศึกษาทั่วไป ชั้น 6 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับการเดินทางและช่องทางการติดต่อ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย