ภาพถ่ายสามารถสื่อความหมาย   แสดงออกทางอารมณ์  แสดงทัศนคติของผู้ถ่ายให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านภาพถ่าย สร้างสรรค์ภาพที่ได้คุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคม  กิจกรรมสนุกกับกล้องแบบมืออาชีพ พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ เช่น การเลือกเลนส์ในการถ่ายภาพได้เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเมื่อใช้เลนส์ประเภทต่างๆการวัดแสงในการถ่ายภาพการชดเชย 3 แสง การเลือกใช้โหมด auto ,P, S, A, และ M ในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพให้สวยงามไม่ผิดสัดส่วน  การปรับความสว่างของแสงให้เหมะสม การเลือกใช้โหมดในการถ่ายภาพได้ถูกต้องและรวดเร็วอีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ฝึกถ่ายภาพนอกสถานที่บริเวณรอบๆจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทบทวนความรู้เรื่องที่เรียนมาทั้งหมด

วันทำกิจกรรม 21 ธันวาคม 2560
เวลา 09:00 – 16:00
จำนวนรับ 50
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่