“เดคูพาจ” คือการใช้กระดาษแน็พกิ้น (กระดาษทิชชู่พิมพ์ลาย) สร้างลวดลายตามความคิดสร้างสรรค์ และนำมาติดบนชิ้นงาน เช่น ตบแต่งกระถางเซรามิก กล่อง และหมวก เป็นต้น กิจกรรมเดคูพาจกระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์ : เดคูพาจสามมิติ(กระถางใส่ต้นกระบองเพชร) ก่อให้เกิดจินตนาการในด้านศิลปะ โดยการนำกระถางมาประดิษฐลายด้วยวิธีเดคูพาจ บนกระถางดินเผา ซึ่งเริ่มจากการวางแผน ออกแบบ ตามจินตนาการ ทำให้เกิดทักษะการคิดบริหารจัดการตามความนึกคิด และจินตนาการที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันมาใช้ได้จริง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งทำให้กระตุ้นความนึกคิด และจินตนาการที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันมาใช้ได้จริง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งทำให้กระตุ้นความนึกคิดที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ และจินตนาการมาปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

วันทำกิจกรรม 15 ธันวาคม 2560
เวลา 16:00 – 19:00
จำนวนรับ 20
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่